Rabu, 23 Januari 2019

MERGO KBMERGO KB

Cipt: Pak Ndut/Drs. Mardiya


Youtube : Lihat Disini


0  1  1    7 5 7    1  1       .  1 1  3 1   7    1  .
    A- ku ora ngiro Nduk, ugo ora nyono


.  7   5  7 1 1  7    1 75 4   5  .
   Melu KB gawe urip mulyo


.   7 7  4  5  1   7   7       . 7 7  4 5  7    7
    Aku ora ngiro Nduk, ugo ora nyono


.  7 1  7    1     3    4    4  3   4   5   3    1  1 3  .
    KB Pancen nyoto   gawe urip sento-so


  . 7      5    7    1   1        .  7 1 3 1    7  71 .  .
                            Pancen tonjo Mas,     iyo ora nyono


 0 1    7    5  7 1  1   7  1  17  5  4 5 .
  Programe KB gawe urip   tinoto


                         . 4 5  1 17  7     .   71  7 5 1    1 7
  Ora ngiro Mas, iyo ora nyono


. 7   1  35 4  3 1 7  17   5         57   1 . . .
                         Melu K- B uripe njur ngremboko

. 5  5     3 4   4  4     4 4 4  3     1   3  4     5
Bi -yen kae durung KB awak gemeter  ter…..


0 4   3       4 4 4   4  4   4 4 3     1     4  3 .
   Bareng sa-i-ki melu KB tambah seger

. 5  5    3 4   4  4     4 4 4  3     1   3  4    5
 Biyen kae durung KB awak ra rosa   ra…….

0 4   3       4 1  7  7   7  7 1  1    17    5   7  1  .
  Bareng sa-i- ki melu  KB tambah prakosa. 5   4      45  4  3 1   1
Pancen nyoto K B mas


. 5  4    45   4     43  1
A-  ku  wis ngrasakke

. 7   1   7  1  35  4  4  3   4 3    5 4 43
A- nak loro wa-e  sejahtera uri- pe

. 5   4      45  4  3 1   1
Pancen nyoto K B   mas 


. 5  4    45   4     43  1
A-  ku wis ngrasakke


. 7  1     7 1   35 4 3 1  1 17  5  7  1 .  .
A - nak loro wae ora akeh ragate0  1  1    7 5 7    1   1       .  1 1  3 1   7    1  .
    A- ku ora ngi-ro Nduk, ugo ora nyono


.  7   5  7 1 1  7    1 75 4   5  .
   Melu KB gawe u-rip mulyo


.   7 7  4  5  1   7   7       . 7 7  4 5  7    7
   Aku o -ra ngiro Nduk, ugo ora nyono


.  7 1  7    1     3    4    4  3   4   5   3    1  1 3  .
    KB Pancen nyoto gawe urip sentoso


  . 7      5    7    1   1        .  7 1 3 1    7  71 .  .
                            Pancen tonjo Mas,     iyo ora nyono


 0 1    7    5  7 1  1   7  1  17  5  4 5 .
  Programe KB gawe urip   tinoto


                         . 4 5  1 17  7     .   71  7 5 1    1 7
  Ora ngiro Mas, iyo ora nyono


. 7   1  35 4  3 1 7  17   5         57   1 . . .
                         Melu K- B uripe njur ngremboko


. 5  5     3 4   4  4     4 4 4  3     1   3  4     5
Bi -yen kae durung KB awak gemeter  ter…..


0 4   3       4 4 4   4  4   4 4 3     1     4  3 .
   Bareng sa-i-ki melu KB tambah seger

. 5  5    3 4   4  4     4 4 4  3     1   3  4    5
 Biyen kae durung KB awak ra rosa   ra…….

0 4   3       4 1  7  7   7  7 1  1    17    5   7  1  .
  Bareng sa-i- ki melu  KB tambah prakosa. 5   4      45  4  3 1   1

Pancen nyoto K B mas


. 5  4    45   4     43  1
A-  ku  wis ngrasakke

. 7   1   7  1  35  4  4  3   4 3    5 4 43
A- nak loro wa-e  sejahtera uri- pe

. 5   4      45  4  3 1   1
Pancen nyoto K B   mas 


. 5  4    45   4     43  1
A-  ku wis ngrasakke


. 7  1     7 1   35 4 3 1  1 17  5  7  1 .  .
A - nak loro wae ora akeh ragate